RADZYMIN

Automatyczny pomiar czystości powietrza - stacja Korczaka

(wersja testowa)

Zanieczyszczenie powietrza:

PM1.011 ug/m3
PM2.512 ug/m348 % normy (norma <25 ug/m3)
PM1012 ug/m324 % normy (norma <50 ug/m3)

Aktualizacja: 2018-05-27 23:00:05


Co to jest pył PM2.5?

Prezentowane dane na bazie pomiarów automatycznych.

Dane nie są weryfikowane.

© Marcin