RADZYMIN

Automatyczny pomiar czystości powietrza - stacja Korczaka

(wersja testowa)

Zanieczyszczenie powietrza:

PM1.010 ug/m3
PM2.517 ug/m368 % normy (norma <25 ug/m3)
PM1025 ug/m350 % normy (norma <50 ug/m3)

Aktualizacja: 2018-11-19 21:12:33

 

Pogoda

Temperatura1.6 C

Aktualizacja: 2018-11-19 21:12:33


Kanał ThingSpeak Czym jest pył PM2.5?

Prezentowane dane na bazie pomiarów automatycznych. Dane nie są weryfikowane.

Pomiar pyłu zawieszonego wykonany miernikiem laserowym PMS5003.

© Marcin