RADZYMIN

Automatyczny pomiar czystości powietrza - stacja Korczaka

(wersja testowa)

Zanieczyszczenie powietrza:

PM1.06 ug/m3
PM2.56 ug/m324 % normy (norma <25 ug/m3)
PM108 ug/m316 % normy (norma <50 ug/m3)

Aktualizacja: 2019-09-17 13:20:30

 

Pogoda

Temperatura17.6 C

Aktualizacja: 2019-09-17 13:20:30


Kanał ThingSpeak Czym jest pył PM2.5?

Prezentowane dane na bazie pomiarów automatycznych. Dane nie są weryfikowane.

Pomiar pyłu zawieszonego wykonany miernikiem laserowym PMS5003.

© Marcin