RADZYMIN

Automatyczny pomiar czystości powietrza - stacja Korczaka

(wersja testowa)

Zanieczyszczenie powietrza:

PM1.016 ug/m3
PM2.519 ug/m376 % normy (norma <25 ug/m3)
PM1020 ug/m340 % normy (norma <50 ug/m3)

Aktualizacja: 2018-07-20 12:31:11


Co to jest pył PM2.5?

Prezentowane dane na bazie pomiarów automatycznych.

Dane nie są weryfikowane.

© Marcin