RADZYMIN

Automatyczny pomiar czystości powietrza - stacja Korczaka

(wersja testowa)

Zanieczyszczenie powietrza:

PM1.08 ug/m3
PM2.510 ug/m340 % normy (norma <25 ug/m3)
PM1010 ug/m320 % normy (norma <50 ug/m3)

Aktualizacja: 2019-05-25 21:40:29

 

Pogoda

Temperatura101 C

Aktualizacja: 2019-05-25 21:40:29


Kanał ThingSpeak Czym jest pył PM2.5?

Prezentowane dane na bazie pomiarów automatycznych. Dane nie są weryfikowane.

Pomiar pyłu zawieszonego wykonany miernikiem laserowym PMS5003.

© Marcin