RADZYMIN

Automatyczny pomiar czystości powietrza - stacja Korczaka

(wersja testowa)

Zanieczyszczenie powietrza:

PM1.019 ug/m3
PM2.524 ug/m396 % normy (norma <25 ug/m3)
PM1026 ug/m352 % normy (norma <50 ug/m3)

Aktualizacja: 2021-01-22 14:10:26


Kanał ThingSpeak Czym jest pył PM2.5?

Prezentowane dane na bazie pomiarów automatycznych. Dane nie są weryfikowane.

Pomiar pyłu zawieszonego wykonany miernikiem laserowym PMS5003.

© Marcin