RADZYMIN

Automatyczny pomiar czystości powietrza - stacja Korczaka

(wersja testowa)

Zanieczyszczenie powietrza:

PM1.015 ug/m3
PM2.518 ug/m372 % normy (norma <25 ug/m3)
PM1018 ug/m336 % normy (norma <50 ug/m3)

Aktualizacja: 2020-07-04 08:04:50

 

Pogoda

Temperatura25.4 C

Aktualizacja: 2020-07-04 08:04:50


Kanał ThingSpeak Czym jest pył PM2.5?

Prezentowane dane na bazie pomiarów automatycznych. Dane nie są weryfikowane.

Pomiar pyłu zawieszonego wykonany miernikiem laserowym PMS5003.

© Marcin