RADZYMIN

Automatyczny pomiar czystości powietrza - stacja Korczaka

(wersja testowa)

Zanieczyszczenie powietrza:

PM1.015 ug/m3
PM2.523 ug/m392 % normy (norma <25 ug/m3)
PM1031 ug/m362 % normy (norma <50 ug/m3)

Aktualizacja: 2017-10-20 18:13:06


Co to jest pył PM2.5?

Prezentowane dane na bazie pomiarów automatycznych.

Dane nie są weryfikowane.

© Marcin