RADZYMIN

Automatyczny pomiar czystości powietrza - stacja Korczaka

(wersja testowa)

Zanieczyszczenie powietrza:

PM1.07 ug/m3
PM2.57 ug/m328 % normy (norma <25 ug/m3)
PM1012 ug/m324 % normy (norma <50 ug/m3)

Aktualizacja: 2020-04-04 17:38:40

 

Pogoda

Temperatura12.1 C

Aktualizacja: 2020-04-04 17:38:40


Kanał ThingSpeak Czym jest pył PM2.5?

Prezentowane dane na bazie pomiarów automatycznych. Dane nie są weryfikowane.

Pomiar pyłu zawieszonego wykonany miernikiem laserowym PMS5003.

© Marcin