RADZYMIN

Automatyczny pomiar czystości powietrza - stacja Korczaka

(wersja testowa)

Zanieczyszczenie powietrza:

PM1.019 ug/m3
PM2.531 ug/m3124 % normy (norma <25 ug/m3)
PM1040 ug/m380 % normy (norma <50 ug/m3)

Aktualizacja: 2020-01-22 04:10:27

 

Pogoda

Temperatura3.4 C

Aktualizacja: 2020-01-22 04:10:27


Kanał ThingSpeak Czym jest pył PM2.5?

Prezentowane dane na bazie pomiarów automatycznych. Dane nie są weryfikowane.

Pomiar pyłu zawieszonego wykonany miernikiem laserowym PMS5003.

© Marcin