RADZYMIN

Automatyczny pomiar czystości powietrza - stacja Korczaka

(wersja testowa)

Zanieczyszczenie powietrza:

PM1.020 ug/m3
PM2.531 ug/m3124 % normy (norma <25 ug/m3)
PM1037 ug/m374 % normy (norma <50 ug/m3)

Aktualizacja: 2019-03-22 06:00:31

 

Pogoda

Temperatura10.6 C

Aktualizacja: 2019-03-22 06:00:31


Kanał ThingSpeak Czym jest pył PM2.5?

Prezentowane dane na bazie pomiarów automatycznych. Dane nie są weryfikowane.

Pomiar pyłu zawieszonego wykonany miernikiem laserowym PMS5003.

© Marcin